Heavyload เป็นโปรแกรมจำลองการทำงานของคอมพิวเตอร์ในสภาวะการทำงานหนักเต็มประสิทธิภาพเพื่อทดสอบความน่าเชื่อถือของทรัพยากร เช่นโปรเซสเซอร์,หน่วยความจำ หรือฮาร์ดดิสก์ คุณจึงสามารถทดสอบ เสถียรภาพ ของคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะใช้งานในระบบที่มี ประสิทธิภาพ มากขึ้น

สำหรับผมจะใช้โปรแกรม HeavLoad เพื่อตรวจสอบความร้อนของคอมพิวเตอร์และการทำงานของ RAM ว่าทำงานปกติดีหรือเปล่า  การทดสอบก็เริ่มได้ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. ดาวน์โหลดโปรแกรม HeaveLoad โดยเลือกระบบปฏิบัติการให้ตรงกับที่ใช้งานว่าเป็น 32bit หรือ 64bit แล้วติดตั้งให้เรียบร้อย

2. เปิดโปรแกรม HeavyLoad

3. เลือกรายการทดสอบ เช่น CPU, RAM, HDD

4. กดเริ่มทำการทดสอบ

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนทั้ง 32bit และ 64bit ดังนี้

  • Windows 8.1
  • Windows XP / Vista / 7 / 8
  • Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2003 – 2012

 

ดาวน์โหลดได้จาก : jam-software.com