Bitdefender มีบริการให้สแกนไวรัสออนไลน์ การสแกนออนไลน์นี้สามารถทำได้โดยไม่ต้องติดตั้งโปแกรม Antivirus ลงเครื่อง

รายละเอียด สแกนไวรัสออนไลน์ฟรี
Bitdefender QuickScan ใช้ in-the-clound เทคโนโลยีในการสแกนตรวจจับไวรัสและมัลแวร์ที่ทำงานอยู่ในระบบของคุณในภายในไม่กี่นาที การ Scan online ไม่จำเป็นต้องปรับปรุง Virus Signature เพราะการตรวจสอบไวรัสจะทำโดยเซิร์ฟเวอร์ของ Bitdefender การสแกนออนไลน์จะมุ่งเน้นตรวจจับไวรัสที่กำลังแอคทีฟอยู่ในหน่อยความจำและที่แฝงอยู่ในไฟล์ในส่วนของ system startup นะครับ ดังนั้นหากต้องการจะสแกนไวรัสทั้งเครื่องก็สามารถทำได้โดยโหลดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาลงที่เครื่อง ดูรายละเอี่ยดได้จาก ลิ้งค์นี้

คลิ๊กเพื่อ Scan online