วิธีดูรหัส WiFi ที่คอมพิวเตอร์จำไว้สามารถเข้าไปที่ Wireless Network Properties ของ WiFi ที่ต้องการดังขั้นตอนต่อไปนี้
01

 

02

 

 

03