1. เปิดโปรแกรม Firefox แล้วไปที่เมนู Tools

firefox-tools-options

 

2. แท๊บ General ไปที่ Downloads  แล้วคลิ๊กที่ Browse ตรง Save files to เพื่อเลือก Folder ที่ต้องการบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลด หรือหากต้องการให้ถามทุกครั้งที่ดาวน์โหลดก็เลือกที่ Always ask me where to save files

วิธีเปลี่ยนตำแหน่ง Folder ที่เก็บไฟล์ดาวน์โหลดใน Firefox