วิธีเปลี่ยนหน่วยวัดของ MS Excel 2010 จากเซ็นติเมตรเป็นนิ้ว หรือ จากนิ้วเป็นเซ็นติเมตร  สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้

1. ไปที่เมนู File แล้วเลือกที่ Options ดังรูป

excel menu file

2. เลือกที่ Advanced  แล้วไปที่ส่วนของ Display  หาหัวข้อ Ruler units  จากนั้นก็เปลี่ยนหน่วยวัดเป็นเซ็นติเมตรหรือนิ้วตามต้องการแล้วกด OK เพื่อบันทึกค่า

excel options