พอดีวันนี้ผมเขียน blog ที่ใช้ bloger แล้วลิ้งค์ที่ได้ไม่เป็นไปต้ามที่ต้องการ แต่พอรู้ว่าต้องเปลี่ยนตรง Permalink ก็หาวิธีอยู่พักใหญ่ๆ เลยครับ เพราะ Blog ที่ผมเขียนทำการ Publish ไปแล้วพอเข้าไป Edit ที่บทความแล้วไปที่ Permalink ปรากฏว่าไม่สามารถเปลี่ยนลิ้งค์ได้  ทำยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้งงอยู่พักใหญ่ แต่สุดท้ายก็หาวิธีจนได้  ทำดังนี้นะครับ

– login เข้า Blogger

– เข้าไป Edit บทความที่ต้องการแก้ Permalink

– ถ้าบทความได้ทำการ Publish ไปแล้วให้คลิ๊กที่  Revert to draft  ก่อนจึงจะสามารถแก้ไขลิ้งค์ได้

– หลังจากคลิ๊ก Revert to draft แล้วก็ให้ไปที่ Permalink  แล้วเปลี่ยนจาก Automatic Permalink เป็น Custom Permalink

– ถ้าต้องการให้ลิ้งค์เป็นแบบนี้  http://www.fxcen.com/2012/09/How-to-identify-yourself.html  ก็ให้ใส่ตรง  Custom Permalink เป็น How-to-identify-yourself (ห้ามมีช่องว่าง) แล้วคลิ๊กที่  Done

– เมื่อแก้ไขลิ้งค์เรียบร้อยแล้วก็ทำการ Publish บทความได้เลยครับ  ลิ้งค์ที่ได้ก็จะเป็นไปตามที่เราต้องการ