หากกำลังมีปัญหาลง Microsoft Office 2003, 2007, 2010 ไม่ได้ มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดตอนลงก็ให้ใช้ Uninstall tool ถอนการติดตั้งโปรแกรม MS Office ออกจากเครื่องแล้วรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนจากนั้นค่อยติดตั้ง Microsoft Office ใหม่

สำหรับท่านที่ต้องการถอน Microsoft Office ออกจากเครื่องไม่ว่าจะเป็น Microsift Office 2003, 2007 หรือ 2010  แต่ถอนออกไม่ได้มีข้อความแจ้งข้อผิดพลาดขึ้นมาระหว่างถอนการติดตั้งก็ให้ใช้ MS Office uninstall tool ช่วยในการถอนโปรแกรมออกจากเครื่องแทนนะครับ

Uninstall tool สำหรับ MS Office 2003 คลิ๊ก

Uninstall tool สำหรับ MS Office 2007 คลิ๊ก

Uninstall tool สำหรับ MS Office 2010 บน Windows 7 คลิ๊ก

Uninstall tool สำหรับ MS Office 2010 บน Windows 8 คลิ๊ก

 

หลังจากรัน Uninstall tool แล้วอย่าลืมรีสตาร์ทเครื่องก่อน 1 ครั้ง  แต่หากยังติดตั้ง MS Office ไม่ได้เหมือนเดิมก็ให้ดูข้อความที่แจ้งผิดพลาดแล้วแก้ตามที่แจ้ง