วิธีแปลงไฟล์ Excel เป็น pdf  สามารถทำได้ง่ายๆ โดยการ Save As ดังนี้

ไปที่เมนู File ==> Save As

01

 

คลิกที่ Save as type: แล้วเลือก PDF (*.pdf)

02

 

คลิกที่ Save เพื่อบันทึกไฟล์ pdf.

03