วิธีใส่เครื่องหมายถูกในเอกสาร Excel และ Word นั้นไม่ยาก  แต่อาจจะมีอีกหลายท่านที่ยังไม่ทราบวิธี  ตัวอย่างต่อไปนี้จะเป็นการใส่เครื่องหมายถูกในเอกสาร MS Word 2010 แต่ก็นำไปใช้เป็นแนวทางสำหรับรุ่นอื่นได้เหมือนกัน  วิธีใส่เครื่องหมายถูกทำได้ตามขั้นตอนนี้

1. เปิดหน้าจอเอกสาร MS Word

2. ไปที่เมนู Insert

MS Word-insert menu

 

3. คลิกเลือกที่ Symbol ==> More Symbols

MS Word- Symbol menu

4. ที่หน้าจอ Symbol  ให้ทำตามขึ้นตอนดังนี้

– เลือก Font เป็น  Wingdings 2

– คลิกเลือกเครื่องหมายถูก

– คลิกที่ Insert เพื่อแทรกเครื่องหมายถูกในเอกการ Word

Word-Symbol