วันนี้ขอแนะนำวิธีใส่ emotion แสดงอารมณ์ต่างๆ ในอีเมล์ Outlook กันนะครับ วิธีใส่ emotion แสดงอารมณ์นี้จริงๆ ก็ไม่ยากนะครับ แต่บางครั้งหากไม่รู้ก็ไม่รู้จะใส่มันอย่างไรเหมือนกัน วิธีการใส่ emotion สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ใส่ emotion โดยการแทรก Symbol

1. ไปที่เมนู Insert ==> Symbol ==> More Symbols… ดังรูป

Outlook-More Symbol

 

2.  ตรง Font เลือกเป็น Wingdings   และเลือก emotion ที่ต้องการแล้วกดที่ Insert เพื่อแทรก Emotion ลงในอีเมล์ ดังรูป

Wingdings Symbol

 

ใส่ emotion โดยการใช้ AutoCorrect

หน้ายิ้ม   พิมพ์   :)  หรือ  :-)

symbol-075   พิมพ์   😐  หรือ  😐

symbol-076   พิมพ์   :(  หรือ  :-( 

 

ใส่ emotion โดยการพิมพ์รหัส

symbol-075   พิมพ์  ALT+074

symbol-075   พิมพ์  ALT+075

symbol-076   พิมพ์  ALT+076