สำหรับโปรแกรมอีเมล์อย่าง MS Outlook นั่นเราสามารถสร้าง Outlook data file (.PST) เพื่อเอาไว้เก็อีเมล์ไว้ในเครื่องแทนที่จะเก็บไว้ใน mailbox (บน Server) ทั้งหมดเพื่อลดขนาดอีเมล์ที่อยู่ใน mailbox  อีเมล์จะได้ไม่เต็ม  มาดูขั้นตอนการสร้างกันครับ

ขั้นตอนการสร้าง Outlook data file สำหรับ MS Outlook 2010

ไปที่เมนู Home ==> New Items ==> More Items ==> Outlook Data File… ดังรูป

creat outlook data file

 

จากนั้นก็ให้เลือกที่เก็บ Outlook data file ที่สร้าง แนะนำให้เก็บไว็ในไดรฟ์ที่ไม่ใช้ไดรฟ์ C ตัวอย่างจะเก็บไว้ในไดรฟ์ D แล้วสร้างโฟลเดอร์ชื่อ email ไว้เพื่อเก็บอีเมล์

ตรง File name จะเปลี่ยนชื่อหรือไม่เปลี่ยนก็ได้

ตรง Add Optional Password  คลิ๊กเลือกหากต้องการตั้งรหัสสำหรับเปิดไฟล์ Outlook data file ที่เราสร้างไว็

คลิ๊กที่ OK

create or open outlook data file

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้คลิ๊กเลือกตรง Add Optional Password ก็เสร็จขึ้นตอนการสร้างแล้ว  แต่สำหรับผู้ที่เลือกการสร้างรหัสผ่านเอาไว้ก็ให้กรอกรหัสผ่านที่ใช้กับ Outlook Data File ก่อนครับ

Password  กรอกรหัสผ่าน เช่น pcasking

Verify Password :  กรอกรหัสผ่านเดิมอีกครั้งเพื่อยืนยัน  คือ  pcasking

คลิ๊กเลือกที่ Save this passowrd in your passowrd list เพื่อตอนเปิดโปรแกรม MS Outlook จะได้ไม่ต้องกรอกรหัสผ่านของ Outlook data file ที่สร้างไว้เพราะจำไว้ใน Windows แล้ว

create outlook datafile password

 

ไฟล์ My Outlook Data File(1) ที่ได้สร้างไว้ก็พร้อมที่จะรองรับอีเมล์ที่จะย้ายมาจาก Mailbox แล้วละครับ

outlook datd file