โปรแกรม MS Excel 2007, 2010 ไม่เปิดไฟล์ .xlsx จากการดับเบิ้ลคลิ๊กที่ไฟล์ แต่จะเปิดโปรแกรมมาแบบหน้าโล่งๆ ดังรูปครับ

 

 

ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้าคำว่า ” Ignor other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)” โดยไปที่

– Excel Options ==>> Advanced

– ตรง  General  ให้เอาเครื่องหมายถูกออกหน้าคำว่า ” Ignor other applications that use Dynamic Data Exchange (DDE)”

– จากนั้นก็คลิ๊กที่  OK แล้วลองดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อเปิดไฟล์ Excel ใหม่ครับ