สามารถใส่ลายเซ็นใน MS Outlook 2010 ได้โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ

– ไปที่เมนู File ==>> Options

– จะขึ้นหน้าต่าง Outlook Options ให้คลิ๊กที่หัวข้อ Mail แล้วคลิ๊กตรง Signatures ดังรูป

 

 

ตรงช่อง Select Signature to edit ถ้ายังไม่มีการสร้างลายเซ็นต์ไว้จะมีให้คลิ๊กเฉพาะปุ่ม New ปุ่มเดียว  ก็ให้คลิ๊กที่ปุ่ม New จากนั้นใส่ชื่อของลายเซ็นต์แล้วคลิ๊กปุ่ม OK ดังรูปครับ

 

 

หลังจากใส่ชื่อของลายเซ็นต์เรียบร้อยก็ให้ใส่ลายเซ็นตรงช่อง Edit Signature ได้เลยครับ ในช่องนี้สามารถเลื่อก Font เปลี่ยนขนาดตัวอักษรหรือตกแต่งได้ตามความต้องการ  ถ้าจะให้ลายเซ็นต์ขึ้นตอน ส่งต่อแล้วก็ตอบกลับด้วยก็ให้กำหนดตรง Replies/forwards เป็นชื่อลายเซ็นต์ที่ได้สร้างไว้ด้วย ดังรูปครับ

 

 

เมื่อใส่ลายเซ็นต์เสร็จเรียบร้อยก็ให้คลิ๊ก OK เพื่อปิดหน้าต่าง Signature and Stationery  แล้วคลิ๊ก OK อีกครั้งเพื่อปิดหน้าต่าง Outlook Options ครับ  หลังจากนี้ทุกครั้งที่เราสร้าง E-mail ใหม่ก็จะมีลายเซ็นต์ติดอยู่ทุกครั้ง ดังรูป