หากเจอปัญหาแทรก Object ที่เป็นไฟล์ .PDF  ใน MS Word ไม่ได้  โดยมีข้อความขึ้นมาว่า Word is waiting for another application to complete an ole action.  และจะมีปุ่มให้คลิ๊ก 3 ปุ่ม คือ Switch to … , Retry, Cancel  ไม่ว่าจะกดปุ่มอะไรก็ไม่ไปไหนก็จะยังกลับมาหน้าเดิม โดยเครื่องที่เจอเป็น MS Word 2010 กับ Adobe Reader X   หากเจออาการแบบนี้ก็ให้อัพเดทโปรแกรม Adobe Reader เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดก่อนนะครับ หากอัพเดทแล้วยังไม่หายก็แก้ดังนี้นะครับ

– เปิดโปรแกรม  Adobe Reader X

– ไปที่ Edit  –> Preferences –> General

– ให้เอาเครื่องหมายถูกหน้าคำว่า Enable Protectd Mode at startup ออก แล้วคลิ๊ก OK ดังรูป

Adobe Acrobat Reader Preferences

 

หลักจากทำตามขั้นตอนนี้แล้วก็ให้ปิดโปรแกรม MS Word แล้วเปิดโปรแกรมขึ้นมาใหม่แล้วค่อยทำการแทรก Object นะครับ