แปลงไฟล์ word เป็น pdf ด้วยโปรแกรมฟรี ใช้งานง่ายและไม่หนักเครื่อง โปรแกรมนี้สามารถแปลงไฟล์เป็น pdf ได้จากต้นฉบับไฟล์เหล่านี้ MS Word, MS Excel, MS PowerPoint ฯลฯ